Categories
obaveštenja

BCR 2024

Obavestenje o predstojećem BCR 2024 možete da nađete na linku.

Categories
obaveštenja

Druga škola magnetne rezonance srca

Klikom na sliku i ovaj link se otvara kompletna vest

Poštovani,

Sa ponosom i zadovoljstvom Vas pozivamo u Drugu školu magnetne rezonance srca: ABC CMR koja će se održati 17-19.05.2024. godine u Hotelu M, Beograd i Centru za radiologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije, Beograd.

Želja nam je da na jednostavan i lako razumljiv način pokažemo, vrednost ove fantastične metode!

Kroz predavanja i “hands-on” sesije tokom dva dana, imaćete prilike da zajedno sa vrhunskim radiološko-kardiološkim timom sa velikim iskustom, analizirate interesante slučajeve MR srca, na radnim stanicama.  Počećemo od slova A!   

1.  Akvizicija i osnove MR analize srca: kako ja to radim?

2.  Bolesti miokarda i perikarda: zašto je MR srca neophodna?

3.  Ciljano ka rešenju: ishemijska bolest očima MR

Dostupna, razumljiva, klinički korisna! MR srca nije bauk. Vreme je da je učite. I to zajedno sa nama! 

Program Druge škole MR srca kao i druge važne informacije će biti dostupne na sajtu Udruženja radiologa Srbije: https://www.udruzenjeradiologasrbije.com/

Vaše,

URS

Categories
obaveštenja

Programi KME

Poštovane koleginice i kolege,

Na sledećem linku se nalaze informacije o edukaciji u organizaciji

Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju

Medicinskog fakulteta Novi Sad

Categories
obaveštenja

Kongres radiologa Srbije 2023

Kongres radiologa Srbije će se ove godine održati 19-20.10.2023. godine u hotelu M, Beograd, zajedno sa kongresom Balkanskog udruženja radiologa. 

Dalje informacije o kongresu će biti objavljene na ovom sajtu, kao i na linku https://bcr2023.com/.

Srdačno, 

Vaše 

URS

Categories
obaveštenja

ESOR Visiting Professorship Programm

U sredu,18.10.2023. godine u Hotelu M, će se održati ESOR Visiting Professorship Programm iz oblasti neuroradiologije.

Dalje informacije se nalaze na linku i biće blagovremeno dopunjene novim informacijama https://bcr2023.com/programme/esor/

Categories
obaveštenja

Poziv na Školu magnetne rezonance srca

Poštovane koleginice i kolege,

Imamo posebnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo na Školu magnetne rezonance srca koja se održava 31.03.-02.04.2023. godine, Hotel M.

Magnetna rezonanca (MR) srca je postala neizostavni deo evaluacije pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima. Uporedo sa povećanjem broja pacijenata i povećanjem broj aparata za MR na kojima može da se uradi ovaj zahtevni pregled srca, pojavila sa potreba za dodatnom edukacijom, ne samo kada je u pitanje izvodjenje ove procedure već i interpretacija nalaza.

U organizaciji Udruženja radiologa Srbije, održaće se prva edukacija za MR srca koja obuhvata ne samo metod i tehnike pregleda, već i ulogu i značaj MR u dijagnostici koronarne bolesti, u bolestima srčanog mišića, velikih krvnih sudova kao i u dijagnostički urodjenih srčanih mana, kao najčešćih indikacija za MR srca.

Tokom drugog i trećeg dana, polaznici će imati priliku da učestvuju u svim aspektima planiranja i izvodjenja pregleda. Takodje, učestvovaće u interpretaciji dobijenih slika, naknadnoj obradi slika, volumetrijskoj analizi dobijenih podataka i pisanju izveštaja. Na raspolaganju je takodje velika baza pacijenata kojima je već uradjen MR srca sa prikazom najinteresantnijih slučajeva.


Na kraju škole, polaznici će imati sledeće veštine:


– Procena indikacija za MR pregled
– Planiranje pregeda, odabir optimalnih sekvenci
– Standardizacija redosleda ravni pregleda
– Bazična interpretacija dobijenih slika i prepoznavanje artefakata
– Znanje volumetrijske analize
– Pisanje izveštaja

Program Škole MR srca je u prilogu, predavači su eminentni stručnjaci u svojoj oblasti.


Registracija je na sajtu https://www.udruzenjeradiologasrbije.com/registracija-za-skolu-magnetne-rezonance-srca/

Kontakt za finansijske poslove
Tatjana Todorović Kolić
tatjana@gorrdi.net


Račun za uplatu
265-1620310003867-10
Devizni račun

RS35265100000017367028
SWIFT: RZBAATWW


Kotizacija iznosi 30 000,00 RSD i uključuje:


– Učešća na naučnim sesijama
– Zakuska tokom pauza i lunch paketi između naučnih sesija tokom trajanja škole
– Svečana večera
– Hands on trening sa iskusnim radiolozima tokom dva dana

Sve dodatne informacije vezane za registraciju možete dobiti na email adresu: tatjana@gorrdi.net

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj, evidencioni broj A-1-1241/22 Škola magnetne rezonance srca – bazični nivo, je akreditovana za predavače sa 14 bodova, 7 bodova za učesnike.

Radujemo se našem druženju,


Srdačno,


Vaše,


Udruženje radiologa Srbije

PROGRAM:

Petak: 31.03.2023.

Satnica Tema Predavač
08:00-08:50 Registracija
08:50-09:00 Pozdravna reč
Blok 1 MR srca: metod i tehnike pregleda
Moderatori: Ružica Maksimović, Danijela Trifunović Zamaklar, Milena Spirovski
09:00-09:30 Osnovi fizike magnetne rezonance 1: Poreklo signala Т2/Т2* i Т1, sekvence za MR srca Draško Vidojević
09:30-10:00 Osnovi fizike magnetne rezonance 2: Artefakti i kako ih izbeći Bezbednost Draško Vidojević
10:00-10:30 Napredne tehnike: кvantitativna karakterizacija miokardnog tkiva pomoću magnetne rezonance (mapping) Vanessa Fereira
10:30-11:00 Pauza
11:00-11:30 Indikacije i kontraindikacije za magnetnu rezonancu srca Danijela Zamaklar Trifunović
11:30-12:00 Akvizicija standardnih preseka srca i velikih krvnih sudova i protokoli snimanja Oto Adjić
12:00-12:30 Аnaliza anatomije i funkcije leve i desne komore Gordana Krljanac
12:30-13:00 Маgnetna rezonanca srca u dijagnostici urodjenih srčanih mana Milena Spirovski
13:00-14:00 Ručak
14:05-14:30 Inovativne tehnologije i efekti njene primene u MR sistemima nove generacije
Philips
Miroslav Kizić – Medicom
Blok 2 MR u dijagnostici koronarne bolesti
Moderatori: Danijela Trifunović, Zamaklar, Gordana Krljanac, Olga Nedeljković Arsenović
14:30-15:00 Akutni koronarni sindrom: uloga MR – каda, kome i zašto? Gordana Krljanac
15:00-15:30 CT koronarografija Ana Petković
15:30-16:00 Hronična koronarna bolest: uloga MR u analizi segmentne kinetike, miokardne vijabilnosti Danijela Zamaklar Trifunović
16:00-16:30 МR kod bolesnika sa hroničnom koronarnom bolešću – kvalitativna i kvantitativna miokardna perfuzija Ružica Maksimović
16:30-17:00 Пауза
Blok 3 MR u dijagnozi bolesti srčanog mišića
Moderatori: Ružica Maksimović, Gordana Krljanac, Olga Nedeljković Arsenović

17:00-17:30 Bolesti srčanog mišića i perikarda Arsen Ristić
17:30-18:00 MR u kardiomiopatijama (dilatativna, hipertrofična, aritmogena kardiomiopatija desne komore, nekompaktna kardiomiopatija, Tako tsubo kardiomiopatija) Ružica Maksimović
18:00-18:30 МR kod bolesti deponovanja (amiloidoza, Fabrijeva bolest, hemosideroza) i sarkoidoza Olga Nedeljković Arsenović
18:30-19:00 МR kod bolesnika sa miokarditisom i perikarditisom Ružica Maksimović

Subota: 01.04.2023.

SatnicaMetod obukeInstruktori
09:00-10:00MR pregled srca: slučaj 1Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
10:00-11:00MR pregled srca: slučaj 2Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
11:00-12:00MR pregled srca: slučaj 3Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
    
12:00-13:00Pauza  
    
13:00-14:00Analiza slučaja 1 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
14:00-15:00Analiza slučaja 2 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
15:00-16:00Analiza slučaja 3 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović

Nedelja: 02.04.2023.

SatnicaMetod obukeInstruktori
09:00-10:00MR pregled srca: slučaj 1Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
10:00-11:00MR pregled srca: slučaj 2Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
11:00-12:00MR pregled srca: slučaj 3Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
    
12:00-13:00Pauza  
    
13:00-14:00Analiza slučaja 1 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
14:00-15:00Analiza slučaja 2 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
15:00-16:00Analiza slučaja 3 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
16:00-17:00Završni test Evaluacije Škole MR srca  
Categories
edukacija-ostalo obaveštenja

ERASMUS kurs, Zagreb

Više informacija na  https://www.emricourse.org/cns2_2023.html

Categories
edukacija-ostalo obaveštenja

ESPR 2023, Beograd

Obavestenje o predstojećem ESPR 2023 možete da nađete na linku www.espr2023.com