Kontakt

    Adresa: Udruženje radiologa Srbije, Klinički centar Srbije
    Centar za radiologiju i magnentnu rezonancu, Pasterova 2

    Email:radiology.serbia@gmail.com

    Telefon: