Obaveštenja

 • Programi KME

  Poštovane koleginice i kolege,

  Na sledećem linku se nalaze informacije o edukaciji u organizaciji

  Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju

  Medicinskog fakulteta Novi Sad

 • Kongres radiologa Srbije 2023

  Kongres radiologa Srbije će se ove godine održati 19-20.10.2023. godine u hotelu M, Beograd, zajedno sa kongresom Balkanskog udruženja radiologa. 

  Dalje informacije o kongresu će biti objavljene na ovom sajtu, kao i na linku https://bcr2023.com/.

  Srdačno, 

  Vaše 

  URS

 • ESOR Visiting Professorship Programm

  U sredu,18.10.2023. godine u Hotelu M, će se održati ESOR Visiting Professorship Programm iz oblasti neuroradiologije.

  Dalje informacije se nalaze na linku i biće blagovremeno dopunjene novim informacijama https://bcr2023.com/programme/esor/

 • Poziv na Školu magnetne rezonance srca

  Poštovane koleginice i kolege,

  Imamo posebnu čast i zadovoljstvo da vas pozovemo na Školu magnetne rezonance srca koja se održava 31.03.-02.04.2023. godine, Hotel M.

  Magnetna rezonanca (MR) srca je postala neizostavni deo evaluacije pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima. Uporedo sa povećanjem broja pacijenata i povećanjem broj aparata za MR na kojima može da se uradi ovaj zahtevni pregled srca, pojavila sa potreba za dodatnom edukacijom, ne samo kada je u pitanje izvodjenje ove procedure već i interpretacija nalaza.

  U organizaciji Udruženja radiologa Srbije, održaće se prva edukacija za MR srca koja obuhvata ne samo metod i tehnike pregleda, već i ulogu i značaj MR u dijagnostici koronarne bolesti, u bolestima srčanog mišića, velikih krvnih sudova kao i u dijagnostički urodjenih srčanih mana, kao najčešćih indikacija za MR srca.

  Tokom drugog i trećeg dana, polaznici će imati priliku da učestvuju u svim aspektima planiranja i izvodjenja pregleda. Takodje, učestvovaće u interpretaciji dobijenih slika, naknadnoj obradi slika, volumetrijskoj analizi dobijenih podataka i pisanju izveštaja. Na raspolaganju je takodje velika baza pacijenata kojima je već uradjen MR srca sa prikazom najinteresantnijih slučajeva.


  Na kraju škole, polaznici će imati sledeće veštine:


  – Procena indikacija za MR pregled
  – Planiranje pregeda, odabir optimalnih sekvenci
  – Standardizacija redosleda ravni pregleda
  – Bazična interpretacija dobijenih slika i prepoznavanje artefakata
  – Znanje volumetrijske analize
  – Pisanje izveštaja

  Program Škole MR srca je u prilogu, predavači su eminentni stručnjaci u svojoj oblasti.


  Registracija je na sajtu https://www.udruzenjeradiologasrbije.com/registracija-za-skolu-magnetne-rezonance-srca/

  Kontakt za finansijske poslove
  Tatjana Todorović Kolić
  tatjana@gorrdi.net


  Račun za uplatu
  265-1620310003867-10
  Devizni račun

  RS35265100000017367028
  SWIFT: RZBAATWW


  Kotizacija iznosi 30 000,00 RSD i uključuje:


  – Učešća na naučnim sesijama
  – Zakuska tokom pauza i lunch paketi između naučnih sesija tokom trajanja škole
  – Svečana večera
  – Hands on trening sa iskusnim radiolozima tokom dva dana

  Sve dodatne informacije vezane za registraciju možete dobiti na email adresu: tatjana@gorrdi.net

  Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Republike Srbije broj, evidencioni broj A-1-1241/22 Škola magnetne rezonance srca – bazični nivo, je akreditovana za predavače sa 14 bodova, 7 bodova za učesnike.

  Radujemo se našem druženju,


  Srdačno,


  Vaše,


  Udruženje radiologa Srbije

  PROGRAM:

  Petak: 31.03.2023.

  Satnica Tema Predavač
  08:00-08:50 Registracija
  08:50-09:00 Pozdravna reč
  Blok 1 MR srca: metod i tehnike pregleda
  Moderatori: Ružica Maksimović, Danijela Trifunović Zamaklar, Milena Spirovski
  09:00-09:30 Osnovi fizike magnetne rezonance 1: Poreklo signala Т2/Т2* i Т1, sekvence za MR srca Draško Vidojević
  09:30-10:00 Osnovi fizike magnetne rezonance 2: Artefakti i kako ih izbeći Bezbednost Draško Vidojević
  10:00-10:30 Napredne tehnike: кvantitativna karakterizacija miokardnog tkiva pomoću magnetne rezonance (mapping) Vanessa Fereira
  10:30-11:00 Pauza
  11:00-11:30 Indikacije i kontraindikacije za magnetnu rezonancu srca Danijela Zamaklar Trifunović
  11:30-12:00 Akvizicija standardnih preseka srca i velikih krvnih sudova i protokoli snimanja Oto Adjić
  12:00-12:30 Аnaliza anatomije i funkcije leve i desne komore Gordana Krljanac
  12:30-13:00 Маgnetna rezonanca srca u dijagnostici urodjenih srčanih mana Milena Spirovski
  13:00-14:00 Ručak
  14:05-14:30 Inovativne tehnologije i efekti njene primene u MR sistemima nove generacije
  Philips
  Miroslav Kizić – Medicom
  Blok 2 MR u dijagnostici koronarne bolesti
  Moderatori: Danijela Trifunović, Zamaklar, Gordana Krljanac, Olga Nedeljković Arsenović
  14:30-15:00 Akutni koronarni sindrom: uloga MR – каda, kome i zašto? Gordana Krljanac
  15:00-15:30 CT koronarografija Ana Petković
  15:30-16:00 Hronična koronarna bolest: uloga MR u analizi segmentne kinetike, miokardne vijabilnosti Danijela Zamaklar Trifunović
  16:00-16:30 МR kod bolesnika sa hroničnom koronarnom bolešću – kvalitativna i kvantitativna miokardna perfuzija Ružica Maksimović
  16:30-17:00 Пауза
  Blok 3 MR u dijagnozi bolesti srčanog mišića
  Moderatori: Ružica Maksimović, Gordana Krljanac, Olga Nedeljković Arsenović

  17:00-17:30 Bolesti srčanog mišića i perikarda Arsen Ristić
  17:30-18:00 MR u kardiomiopatijama (dilatativna, hipertrofična, aritmogena kardiomiopatija desne komore, nekompaktna kardiomiopatija, Tako tsubo kardiomiopatija) Ružica Maksimović
  18:00-18:30 МR kod bolesti deponovanja (amiloidoza, Fabrijeva bolest, hemosideroza) i sarkoidoza Olga Nedeljković Arsenović
  18:30-19:00 МR kod bolesnika sa miokarditisom i perikarditisom Ružica Maksimović

  Subota: 01.04.2023.

  SatnicaMetod obukeInstruktori
  09:00-10:00MR pregled srca: slučaj 1Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  10:00-11:00MR pregled srca: slučaj 2Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  11:00-12:00MR pregled srca: slučaj 3Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
      
  12:00-13:00Pauza  
      
  13:00-14:00Analiza slučaja 1 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  14:00-15:00Analiza slučaja 2 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  15:00-16:00Analiza slučaja 3 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović

  Nedelja: 02.04.2023.

  SatnicaMetod obukeInstruktori
  09:00-10:00MR pregled srca: slučaj 1Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  10:00-11:00MR pregled srca: slučaj 2Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  11:00-12:00MR pregled srca: slučaj 3Praktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
      
  12:00-13:00Pauza  
      
  13:00-14:00Analiza slučaja 1 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  14:00-15:00Analiza slučaja 2 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  15:00-16:00Analiza slučaja 3 na radnoj stanici i pisanje izveštajaPraktični treningRužica Maksimović, Olga Nedeljković Arsenović
  16:00-17:00Završni test Evaluacije Škole MR srca  
 • ERASMUS kurs, Zagreb

  Više informacija na  https://www.emricourse.org/cns2_2023.html

 • ESPR 2023, Beograd

  Obavestenje o predstojećem ESPR 2023 možete da nađete na linku www.espr2023.com