Druga škola MR srca

Slike sa Druge škole MR srca

Poštovane koleginice i kolege,

Dobrodošli na drugu Školu magnetne rezonance srca koja se održava 17-19.05.2024. godine. Program Škole je podeljen na tri dana, prvi dan su predavanja koja se održavaju u Hotel M, dok je praktični rad u malim grupama tokom drugog i trećeg dana u Centru za radiologiju, Univerzitetskog Kliničkog centra Srbije.

Polaznici učestvuju u svim aspektima pregleda pacijenata, odabir protokola, izbor odgovarajuće sekvence, analize dobijenih slika, interpretacija nalaza, i na kraju pisanje izvešaja. Takodje, na raspolaganju je velika baza pacijenata kojima je već uradjen MR srca sa analizom najinteresantnijih slučajeva.

Veliki uspeh prethodne škole koja je održana u aprilu 2023. godine, je razlog što smo se odlučili na organizaciju druge škole MR srca. Naime, s jedne strane, MR srca je postala neizostavni deo evaluacije pacijenata sa kardiovaskularnim bolestima i povećava se broj indikacija, sa druge strane, povećava se i broj aparata na kojima može da se uradi ovaj kompleksni pregled, te se pojavila potreba za edukacijom kadra koji kompetentno može da interpretira nalaze.

Kao i ranije, na kraju škole, polaznici će imati sledeće veštine:

– Procena indikacija za MR pregled
– Planiranje pregeda, odabir optimalnih sekvenci
– Standardizacija redosleda ravni pregleda
– Bazična interpretacija dobijenih slika i prepoznavanje artefakata
– Znanje volumetrijske analize
– Pisanje izveštaja

Program Škole MR srca je u prilogu na srpskom i engleskom jeziku.

Predavači su eminentni stručnjaci u svojoj oblasti sa velikim iskustvom u oblasti MR srca.

Registracija je na sajtu https://www.udruzenjeradiologasrbije.com/registracija-za-skolu-magnetne-rezonance-srca/

Kontakt za finansijske poslove
Tatjana Todorović Kolić
tatjana@gorrdi.net

Račun za uplatu
265-1620310003867-10
Devizni račun
RS35265100000017367028
SWIFT: RZBAATWW


Kotizacija iznosi 41 000,00 RSD i uključuje:


– Učešća na naučnim sesijama
– Zakuska tokom pauza i ručkovi između naučnih sesija tokom trajanja škole
– Hands on trening sa iskusnim predavačima tokom dva dana

Sve dodatne informacije vezane za registraciju možete dobiti na email adresu: tatjana@gorrdi.net

Na osnovu odluke Zdravstvenog saveta Republike Srbije evidencioni broj А-1-196/24 Škola magnetne rezonance srca – bazični nivo, je akreditovana za predavače sa 14 bodova, 7 bodova za učesnike.

Radujemo se našem druženju,

Srdačno Vaše,

URS

ZAHVALNOST